۱۳۹۰ دی ۹, جمعه

این هم نوعی "باج گرفتن" در شب ژانویه ویژه قطب شمال

زود باش هرچی پول داری رد کن بیاد،
وگر نه "سشوار" رو روشن می کنم !

هیچ نظری موجود نیست: