۱۳۹۰ دی ۴, یکشنبه

ببینین که چقدر صاحب این "الاغ"، "خر" هستش که هنوز نمیدونه که نباید "الاغش" رو در جای ممنوع پارک کنه


هیچ نظری موجود نیست: