۱۳۸۷ مرداد ۱۵, سه‌شنبه

تعدادی ازطرح هائی که برای google logo توسط کودکان خردسال کشیده شده است (1)


این طرح ها به پیشنهاد گوگل توسط تعدادی از کودکان خردسال امریکائی (حتی کودکستانی) تهیه شده است.

(ضمنا تفاوت فرهنگی بین کودکان امریکائی را با بسیاری از کودکان در جهان سوم مقایسه کنید)

هیچ نظری موجود نیست: