۱۳۸۷ مرداد ۲۱, دوشنبه

( شکسته شدن قلب) ، از نظر علمی اثبات شد !


قلب يک تلمبه عضلاني است که در سينه قرار دارد و به طور مداوم در حال کار کردن و تلمبه زدن است.

اين عضو به طور شبانه روزي خون را به سرتاسر بدن تلمبه مي کند. قلب در هر تپش تقريباً صد سانتيمتر مکعب خون را در بدن پخش مي کند.

روزانه حدود 10هزار ليتر خون به وسيله اين تلمبه در درون رگ ها هدايت مي شود. در مدت عمر متوسط يک انسان شايد 250 ميليون ليتر خون به وسيله قلب، تلمبه زده شود.

طول مدت هر تپش قلب انسان، کمي بيش از 8/0 ثانيه است. بنابراين، قلب روزي صدهزار بار مي تپد و در فاصله هر تپش به مدتي برابر زمان يک تپش، به استراحت مي پردازد.

پس قلب روزانه حدود 6 ساعت آرامش دارد. اين عضو حياتي ترين اندام بدن شناخته شده است و عملکرد آن بر ساير اندام ها تاثيرگذار است.

از سوي ديگر مسائل رواني بر عملکرد قلب تاثير مي گذارد، تا جايي که اصطلاحاتي چون «قلبم شکست» با وجود عاميانه بودن آن از نظر علمي به اثبات رسيده است.

به عبارتي تاثير مسائل رواني بر بيماري هاي قلبي و تاثير افسردگي و ناراحتي بر عملکرد قلب مورد تاييد پزشکان است.

شايد پژوهش ها و کنگره هاي متعددي که سالانه با موضوع قلب و عروق برگزار مي شود به دليل اهميت اين عضو است.


اعتماد / بنفشه پور ناجی

هیچ نظری موجود نیست: