۱۳۸۷ مرداد ۱۶, چهارشنبه

کشف موجودی عجیب الخلقه در سواحل نیویورکلاشه این حیوان عجیب ، ماه گذشته در سواحل نیویورک پیدا شد.

این حیوان بدنی بی مو داشته و دارای پوستی چرم مانند با پوزه ای شبیه منقار با دندانهای تیز میباشد.

این موجود وحشتناک احتمالا قرنها در قعر اقیانوسها زندگی میکرده است.

محققین میگویند : هیچ انسانی تاکنون نظیر این جانور را ندیده است.

.

هیچ نظری موجود نیست: