۱۳۸۷ شهریور ۸, جمعه

خانه های سالم و کاملا قابل استفاده ای که عمدا کج و کوله و ترک خورده ساخته شده اند !

fundumper.com

هیچ نظری موجود نیست: