۱۳۸۷ مرداد ۱۳, یکشنبه

کهکشانی که مانند یک کارخانه ستاره سازی ، سالانه 4000 ستاره تولید میکندستاره ‌شناسان،‌ یک ماشین کیهانی تولید ستاره کشف کردند. کهکشانی در جهان بسیار دور که با آهنگی شگفت‌انگیز ستاره تولید می‌کند : ۴۰۰۰ ستاره در سال.
در مقایسه، کهکشان خود ما هر سال ۱۰ ستاره تولید می‌کند. این آهنگ باور نکردنی نشان می‌دهد که برای اولین بار شاهد شکل‌گیری یکی از بزرگترین کهکشان‌های بیضوی هستیم.
این کشف حاصل رصد چندین تلسکوپ در طول موج‌های مختلف است. در نور مریی، این کهکشان به خاطر فاصله‌ زیادش به صورت لکه‌های محوی دیده می‌شود.
اما مشاهده این لکه‌های محو در طول موج‌های فروسرخ و طول موج‌های زیرمیلیمتری، آن را به صورت یکی از درخشان‌ترین کهکشان‌های دوردست نشان می‌دهد. درخشندگی، قیاسی از آهنگ تولید ستاره در کهکشان است. شناخت این کهکشان با چنین خواص غیر عادی تنها با بررسی آن در تمام طیف الکترومغناطیسی امکان‌ پذ یر بود.
این کهکشان در دسته کهکشان‌های «ستاره‌زا» (starburst) قرار دارد و درخشنده‌ترین آن‌ها در جهان بسیار دور به حساب می‌آید. دلیل این درخشندگی، شمار عظیم ستاره‌های جوان در آن است
ستاره شناسان در طول موج مریی، فاصله دقیق این کهکشان را اندازه گرفتند :‌ ۳/۱۲ میلیارد سال نوری.
دیدن این کهکشان به معنی تماشای جهان در سن ۳/۱ میلیارد سال نوری است (سن جهان ۷/۱۳ میلیارد سال برآورد شده است).
اگر سن جهان را با سن یک انسان مقایسه کنیم، این کهکشان را در ۶ سالگی جهان می‌بینیم. آهنگ ستاره‌ سازی این کهکشان با استفاده از طول موج‌های رادیویی اندازه گرفته شده است: ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ ستاره در سال.
با این آهنگ، کهکشان تنها ۵۰ میلیون سال زمان نیاز دارد تا به کهکشانی هم‌اندازه بزرگترین کهکشان‌هایی که امروزه می‌بینیم تبدیل شود.

منبع : ماهنامه نجوم (خلاصه شده)

هیچ نظری موجود نیست: