۱۳۸۷ شهریور ۶, چهارشنبه

ساعتهائی کوچک و نازک ، برای چسباندن بر روی ناخن شصت شما !دیگر مجبور نیستید که حتما ساعتها را به مچ دست خود ببندید.

این ساعتهای جدید که در رنگهای گوناگون عرضه میشوند ، باندازه ناخن شصت ساخته شده و براحتی بر روی ان میچسبند.

از ویژگیهای این نوع ساعتها اینست که میتوانند بصورت یکبار مصرف مورد استفاده قرار بگیرند.

برای اطلاع از وقت در تاریکی هم کافیست که قسمت واقع در نوک انگشت خود را اندکی فشار دهید ،

بلافاصله صفحه ساعت نورانی میشود.

هیچ نظری موجود نیست: