۱۳۸۹ بهمن ۱۹, سه‌شنبه

مارها در گذشته پا داشته‌اند !دانشمندان اروپایی با کمک پرتوهای ایکس تصویری سه بعدی از یک استخوان فسیلی مار با قدمت 95 میلیون سال را تهیه کردند که نشان می دهد این خزندگان در گذشته های دور پا داشته اند.
دیرینه شناسان اروپایی با عکسبرداری از فسیل استخوان مار موفق شدند تکامل این خزنده را نشان دهند.
این دانشمندان با بهره گیری از این تکنیک جدید دریافتند که این فسیل یک ساختار استخوانی از پاهایی به طول دو سانتیمتر داشته است.
این مار که Eupodophis descouensi نام دارد 10 سال قبل در لبنان بر روی یک سنگ قدیمی با قدمت 95 میلیون سال کشف شد.
نتایج این تحقیقات این فرضیه را تقویت می کند که مارها از سوسمارهایی که بر روی خشکی زندگی می کرده اند به تکامل رسیده اند و بنابراین تکامل یافته حیوانات دریایی نیستند.
تصاویر سه بعدی از پاهای این مار یک ساختار استخوانی مشابه به پاهای سوسمارهای مدرن را نشان می دهد.
براساس گزارش لایو ساینس، از دو پای این مار، تنها یکی از آنها به خوبی قابل رویت است و پای دوم داخل سنگ پنهان شده بود.
به این ترتیب، دانشمندان موفق شدند با تصویر سه بعدی پرتوهای ایکس پای دوم را که کاملا به سمت زانوی خم شده بود کشف کنند.
این تحقیقات با همکاری محققان موزه ملی تاریخ طبیعی فرانسه در پاریس و مرکز اروپایی نور سینکروترون و موسسه تکنولوژی آلمان انجام شده است.
منبع : مهر نیوز

هیچ نظری موجود نیست: