۱۳۸۹ بهمن ۱۶, شنبه

جمعیت ایران 75 میلیون نفری شد !


جمعیت ایران روز پنج شنبه 14 بهمن ماه از مرز 75 میلیون نفر گذشت.
بر اساس برآوردی که مرکز آمار ایران انجام می دهد، جمعیت ایران در ساعت 8 و 36 دقیقه صبح روز پنج شنبه 14 بهمن ماه سال 1389 هجری شمسی از مرز 75 میلیون نفر گذشته است.
بنابراین گزارش، اواخر سال گذشته بود که جمعیت ایران 74 میلیون نفری شده بود و در کمتر از یک سال یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است.
نرخ رشد جمعیت ایران در حال حاضر 0.015 می باشد.
مرکز آمار ایران هر لحظه جمعیت ایران را بر اساس یک فرمول مشخص برآورد می کند که با عنوان ساعت جمعیتی در سامانه درگاه ملی آمار نشان داده می شود.
بر اساس این گزارش، محاسبه جمعیت کشور بر اساس رابطه رشد به صورت زیر انجام می گیرد:
رابطه رشد عبارت است از: Pn=P0(1+r)n
که در آن Pn پیش بینی جمعیت میانه سال 1390 و P0 جمعیت سرشماری سال 1385 و r رشد جمعیت سالانه کشور است که حدوداً برابر با 0.015 می باشد.
/نقل ازفارس

هیچ نظری موجود نیست: