ه‍.ش. ۱۳۸۹ اسفند ۵, پنجشنبه

زیبائی ها و شگفتی های نهفته در زیر آبهای دریاهیچ نظری موجود نیست: