۱۳۸۹ بهمن ۲۸, پنجشنبه

گوسفندها کودن نیستند !


نتایج تحقیقات دانشمندان انگلیسی نشان می دهد که برخلاف عقیده عمومی، گوسفندها کودن نیستند و حتی می توانند در مطالعه برای درمان بیماری نورولوژیکی هانتینگتون مفید باشند.
به گزارش خبرگزاری مهر، گوسفندها نه مثل روباه ها و شامپانزه ها به خاطر مکاری و باهوشی معروفند و نه مثل دلفینها با استعداد هستند اما تازه ترین نتایج تحقیقات دانشمندان دانشگاه کمبریج نشان می دهد که این حیوانات اهلی کمتر از آن چیزی که تصور می شود کودن هستند.
در حقیقت در تحقیقات این دانشمندان، گوسفندان موفق شدند برخی تستهای روانشناسی را به راحتی حل کنند، در حالی که حل این تستها برای میمونها بسیار دشوار بود.
همچنین این حیوانات پرفایده به حدی حساس و ظریف هستند که می توانند برای جستجوی آثار تخریب نورونی در انسان و مطالعه برای درمان بیماری نورولوژیکی "هانتینگتون" مورد استفاده قرار گیرند.
نتایج این تحقیقات نشان می دهد که گوسفندان نه تنها می توانند چهره تمام اعضای گله به خصوص آنهایی که از نظر اجتماعی به آنها نزدیک هستند را تشخیص دهند بلکه همچنین می توانند سایر قسمتهای مشخص بدن سایر اعضا را حداقل به مدت دو سال به یاد آورند، نژادهای مختلف همنوعان خود را از هم تمایز دهند و از نژاد خود مراقبت کنند.
همچنین گوسفندان می توانند زمینهای چرا را برای خانواده دسته بندی کنند، مسیر صحیح حرکت در یک هزارتو را به یادآورند و یک زندگی اجتماعی نسبتاً رضایت بخشی داشته باشند.
به طوریکه قوچها با یکدیگر دوستان بسیار خوبی هستند و در مبارزه ها از همدیگر دفاع می کنند. این حیوانات در اتخاذ تصمیمات اجرایی بسیار خوب عمل می کنند.
براساس گزارش نیوساینتیست، از سویی دیگر این جانوران از دیدگاه پزشکی نیز برای انسان بسیار جالب هستند به طوری که این دانشمندان کشف کردند یک نوع جدید از گوسفند اصلاح ژنتیکی شده دارای ژنی است که این ژن انسانها سبب بروز بیماری هانتینگتون می شود، بنابراین مطالعه بر روی این حیوانات می تواند راههایی را در درمان این بیماری در انسان ارائه کند.
برای دستیابی به این نتایج پیش از هر چیز، دانشمندان باید می توانستند تغییرات به وجود آمده در تواناییهای شناختی گوسفندان بیمار را ردیابی کنند.
به همین دلیل باید نشان می دانند که آیا این حیوان در شرایط نرمال قادر است بعضی از تستهای شناختی مرتبط با بیماری هانتینگتون را انجام دهد یا خیر.
نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که تمام گوسفندان مورد آزمایش موفق شدند تمام تستها را به درستی حل کنند.
aftab.ir

هیچ نظری موجود نیست: