۱۳۸۹ بهمن ۲۹, جمعه

شلیک موشک 177 برای تولید برف در شمال غرب چیناعضای ستاد ایستگاه آب و هوايی، در شمال غرب چین در حال آماده سازی شلیک موشک 177 برای افزایش بارش برف مصنوعی و حفظ رطوبت خاک هستند.

منبع: asriran.comهیچ نظری موجود نیست: