۱۳۸۹ اسفند ۴, چهارشنبه

اين ملــکه انگــلستان هم خـــودش يک تاريخ زنــــده ست !


Barack Obama

Queen Elizabeth II   And US Presidents (11 pics)


George W. Bush

Queen Elizabeth II And US Presidents (11 pics)


Bill Clinton

Queen Elizabeth II And   US Presidents (11 pics)


George H. W. Bush

Queen Elizabeth II And   US  Presidents  (11 pics)


Ronald Reagan

Queen   Elizabeth II And US Presidents (11 pics)


Jimmy Carter

Queen   Elizabeth II   And     US  Presidents  (11   pics)


Gerald Ford

Queen Elizabeth II And   US Presidents (11 pics)


Richard Nixon

Queen   Elizabeth II And US Presidents (11 pics)


John F. Kennedy

Queen  Elizabeth II And  US  Presidents (11 pics)


Dwight D. Eisenhower

Queen  Elizabeth II And  US  Presidents (11 pics)


Harry S. Truman

Queen   Elizabeth II And   US Presidents (11   pics)همین جور ادامه بدیم میرسه به ناپلئون بناپارت!

From : Shapur Malek

هیچ نظری موجود نیست: