۱۳۸۹ مهر ۳۰, جمعه

ببینید که انسان ، این موجود دوپا ، برای تفریح و سرگرمی خودش ، سگهای بیچاره رو به چه شکل هائی در اورده !هیچ نظری موجود نیست: