۱۳۸۹ آبان ۱, شنبه

کشتی گرفتن با تمساح گرسنه بعنوان سرگرمی جدید !
دنیای امروزی شاهد سرگرمی های و تفریحات مختلف و متعددی است که اتفاقا از بازار بسیاری خوبی هم برخی از این تفریحات برخوردارند.
به نظر می رسد رقابت در عرصه تنوع بخشیدن به سرگرمی ها باعث گردیده برخی افراد دست به ابداعات خطرناک بزنند .
کشتی با تمساح به نظر یک شوخی محسوب می شود اما برای افرادی این موضوع عادی شده است.
www.iran-forum.ir

هیچ نظری موجود نیست: