۱۳۹۱ تیر ۹, جمعه

ادامه دهنگان راه والدین، البته در عرصه بازیگری


«تام هنكس» و پسرش «كالین هنكس»
«جان ویت» و دخترش «آنجلینا جولی»
«جری استیلر» و پسرش «بن استیلر»
«دونالد ساترلند» و پسرش «كیفر ساترلند»
«مارتین شین» و پسرش «چارلی شین»
«مریل استریپ» و دخترش «میمی گامر»

هیچ نظری موجود نیست: