۱۳۹۱ تیر ۳, شنبه

تصاویری از آمریکای بحران زده در دهه 1930
از سال 2007 به بعد با شروع بحران مالی امریکا بسیاری از کارشناسان اقتصادی آنرا با دوره قبلی بحران در دهه 1930 مقایسه می کنند.
اخیرا تصاویر سیاه و سفید کمتر دیده شده مربوط به شرایط سخت زندگی امریکایی ها طی این بحران بخصوص در نواحی روستایی منتشر شده است که عکسهای زیر بخشی از این تصاویر هستند.
هیچ نظری موجود نیست: