۱۳۹۱ تیر ۱۰, شنبه

می ستایم دخترکی را که واکس میزند، اما تن فروشی نمی کند... ای دختر پاک ایران زمین، بر دستانت بوسه میزنم... فرستنده


هیچ نظری موجود نیست: