۱۳۹۱ تیر ۱, پنجشنبه

دعای مناجات "غضنفر"

یا ...حضرت"سوج".......!
خودت قسمتمون کن که زیر دست این گونه اساتید پرورش پیداکنیم !!

هیچ نظری موجود نیست: