۱۳۹۱ تیر ۱, پنجشنبه

عکسی از مراسم عروسی "فاطمه" خواهر کوچک محمد رضاشاه با "علی هیلر" در سفارت ایران در پاریس

از جمله مدعوین، خانم "ریتا هیورٍث" هنر پیشه و رقصنده مشهور هولیوود و آقای "پرنس علی خان" شوهرشان و فرزند یا نواده آقا خان محلاتی رئیس فرقه "اسمعیلیه" حضور داشتند.
Princess Fatima of Persia and her bridegroom, American
University graduate, Vincent Les Hillyer, at their Muslim wedding ceremony at the Persian Embassy in Paris. On the right is American film actress and dancer Rita Hayworth (1918–1987), Princess Aly Khan (born Margarita Carmen Cansino). (Photo by Keystone/Getty Images). May 1950

هیچ نظری موجود نیست: