۱۳۹۱ تیر ۱, پنجشنبه

طرز تهیه یک پرس "چلو کباب سلطانی نائب" !

طرز تهیه یک پرس "چلو کباب سلطانی نائب" !
لوازم مورد نیاز :

1- یک قطعه چک بانکی "پنجاه هزار تومانی" را از داخل کیفتان بیرون آورده و در کنارتان میگذارید.
2- با استفاده از گوشی تلفن، شماره نزدیکترین شعبه "چلوکبابی نائب" را (اگر بلد نیستید) از متصدی اطلاعات مخابرات می پرسید !
3- سپس آنرا شماره گیری نموده و اگر عضو هستید که هیچ، در غیر اینصورت نام و نشانی و آدرس و کد پستی و شمار تلفن ثابت و موبایل خود را به متصدی مربوطه اعلام میکنید و چلو کباب مورد نظرتان را همراه با مخلفاتش مثل دوغ و نوشابه و غیره سفارش میدهید.
4- بستگی به شلوغی و یا خلوتی اوضاع "بیزنس"، حدودن بین مدت 45 دقیقه الی یک ساعت صبر کرده و در نهایت سکوت گوش به زنگ مینشینید.
5-به محض شنیدن صدای زنگ در ("توسط پیک مخصوص حامل چلوکباب")، در را به سرعت باز نموده و با تبسم بسته سفارشی را دریافت مینمائید!
(توضیح : در این هنگام کاری به رقم صورت حساب نداشته باشید، بلکه ضمن تقدیم چک بانکی مربوطه، با خوشروئی به پیک میگوئید : "بقیه اش مال خودت"،
(لطفن خودتان را سبک نکنید، چون معمولن هیچ پیکی پول خرد همراهش ندارد که احیانن اگر مبلغ قابل توجهی باقی مانده باشد"که جزو محالات است"، آنرا به شما پس بدهد.)
6-آنگاه با استفاده از شگرد مخصوص، زرورق جعبه "چلو کباب" را باز نموده و با خیال راحت و در سر فرصت در گوشه ای خلوت و بدون اغیار، غنوده و آنرا تمام و کمال نوش جان میفرمائید.

هیچ نظری موجود نیست: