۱۳۹۱ تیر ۵, دوشنبه

پند خردمندانه "غضنفر" به "سنگک" خور ها :

"هر چه زود تر مثل من "بربری خور" شوید،
چون با این اوضاعی که داره پیش میره،
بزودی روزی میرسه که دارید "سنگ" می خورید،
یهو یک تیکه "نون سنگک" میره زیر دندونتون" !

هیچ نظری موجود نیست: