۱۳۹۱ تیر ۱, پنجشنبه

فرهنگ لغات جدید ایرانی !

نویسنده: پرنیا جعفری :

کار از کار گذشتن : سبقت گرفتن یک اتومبیل از اتومبیل دیگر !

عقربه : عقرب مونث !

لوزی : سطح پایین زندگی کن !
.
صفت : سه تا آدم چاق !

.رامبد : قبلا رام بود حالا وحشی شده !

چایکوفسکی : ماخوذ از روسی یعنی چای من را چه کسی کوفت کرده است !؟

باکتری : از کتری استفاده کن، با قوری نه !

خودکامی : منظور خود کامیار است ، کسی که خودش می آید !

عاشقم : آشی که در دوران غم پخته شود !

ژرف بینی : کسی که سوراخ بینی اش عمیق است !

هیهات : آبگرمکن یا کتری برقی که هی به جوش می آید !
.
فضاحت : کلاه فضانوردی !
.
کته ماست : آن گربه مال ماست !

هیچ نظری موجود نیست: