۱۳۹۱ تیر ۱۰, شنبه

چند بار به راننده این اتومبیل تذکر دادم که : نزدیک جائی که "رستم" داره "گلف" بازی میکنه، اتومبیلت رو پارک نکن !


هیچ نظری موجود نیست: