۱۳۹۰ مهر ۸, جمعه

چگونه اضطراب را كاهش داده و به آرامش برسيم ؟


براي كاهش اضطراب روش‌هاي مختلفي وجود دارد.
بعضي ازاين روش‌ها به وسيله خود شما پس از آموزش به‌ وسيله درمانگر انجام مي‌شود،
مانند آرام‌سازي‌ عضلاني، بيو فيدبك، مديتيشن يا مراقبه.
يك سري روش‌هاي رفتار درماني وجود دارد كه به وسيله روانكاوان و روان‌شناسان انجام مي‌شود.
مانند: حساسيت‌زدايي منظم، بازسازي شناختي و البته دارو درماني كه توسط روان‌پزشكان انجام مي‌شود.
مسلما انجام اين روش‌ها در كنار هم بسيار مفيد خواهد بود،
اما روش‌هاي ساده‌اي كه خود شما مي‌توانيد براي خود انجام دهيد اين است كه،
از يكي از راه‌هاي كسب آرامش استفاده كنيد :

-فكر تغيير شيوه زندگي خود باشيد تا اضطراب‌تان كاهش پيدا كند.

-استرس و اضطراب خود را مديريت كنيد.

-از تفكرات بيجا و بيش از حد دوري كنيد.

-سعي كنيد، در اجتماع حضور بيشتري داشته باشيد.

-زياد تنها نمانيد، تنهايي را از خودتان دور كنيد.

-سخت نگيريد، كمي‌صبر و حفظ آرامش باعث خواهد شد راه حل مناسبي براي حل مشكلات بيابيد.

هیچ نظری موجود نیست: