ه‍.ش. ۱۳۹۰ شهریور ۱۷, پنجشنبه

استفاده از روش "درمان بیمار بوسیله موسیقی" در يكی از بيمارستان های خاورمیانه !هیچ نظری موجود نیست: