۱۳۹۰ مهر ۴, دوشنبه

فساد جنسی، هزاران نفر را از کلیسا ها فراری داد !


هافينگتون پست نوشت : ديروز مردي در يك كيلومتري از محل سخنراني پاپ در شهر ارفورت براي بيش از 30 هزارمسيحي كاتوليك، با شليك 4 گلوله به نيروهاي محافظ پاپ، سبب اختلال در امنيت محل شد.
به گفته پليس در اين حادثه كه از بيرون محل استحفاظي پاپ رخ داد، به كسي آسيب نرسيد. و پليس توانست اين فرد را دستگير كند.
اين حادثه در حالي اتفاق افتاده كه پليس آلمان براي ايجاد امنيت براي پاپ ، ورود مسافر به شهرهاي "برلين، ارفورت، فريبورگ"را ممنوع كرده و در تمام نقاط اين شهرها پليس و ماموران امنيتي بسياري گماشته است.
پاپ در سخنراني براي طرفدارنش، با تقبيح و هشدار به خطرات عمل سقط و ازدواج همجنسبازان،تاكيد كرد: نبايد مذهب از زندگي ها خارج شود.
سفر چهار روزه پاپ به آلمان در زماني انجام شده كه دهها هزار نفر از طرفدارنش به دليل افشاي فساد جنسي دركليسا، از كليسا روبر گردانده اند.

منبع: برنا

هیچ نظری موجود نیست: