۱۳۹۰ مرداد ۲۹, شنبه

شهردار سئول (پایتخت کره جنوبی) در سال ۱۳۵۴: امیدوارم روزی سئول هم مانند تهران شهر پیشرفته‌ای گردد.به دنبال مسافرت شهردار وقت تهران به "سئول" در سال ۱۳۵۴ درجهت همکاری بین دو کشور سنگ بنای دو خیابان بزرگ در پایتخت دو کشور گذاشته شد.
خیابانی در تهران با نام سئول و خیابانی در سئول با نام تهران.
در این توافق، شهردار سئول آروز می کند
که این تفاهم باعث گردد تا سئول نیز به مانند تهران شهر پیشرفته ای گردد و این درست در زمانی بوده است که وضعیت اقتصادی مردم کره نابسامان بوده است.
نکته جالب این است که خیابان "تهران" تنها اسم خارجی در میان خیابان های سئول است !
حال خیابان تهران
در سئول مبدل به اصلی ترین، زیباترین و گرانقیمت ترین خیابان سئول شده است.
دفاترصدها شرکت عظیم تجاری ـ صنعتی و دفاتر شرکت های بزرگ بین اللملی از قبیل یاهو و برجهای بلند این خیابان که یک سرمایه گذاری بیش از ۱۰۰میلیارددلاری را به خود جذب کرده است، در این خیابان قرار دار
ند.
در حالی که خیابان سئول در تهران، تنها اتوبانی
را به خود دیده است.
فرستنده : soosan mahvi

هیچ نظری موجود نیست: