۱۳۹۰ مرداد ۱۵, شنبه

تصاویری از فرشی ساخته شده با یکصد میلیون سکه بمبلغ 1 میلیون دلاردر مرکز راکفلر درآمریکا !


و اینهم فرشی از یکصد میلیون سکه (100.000.000) بمبلغ 1 میلیون دلار که در مرکز راکفلر درآمریکا برای تماشای عمومی قرار داده شده است !

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


هیچ نظری موجود نیست: