۱۳۹۰ مرداد ۲۷, پنجشنبه

دو تصویرمتفاوت، 1: استراحتگاه مخصوص دانشجویان دختر در قطر. 2: استراحتگاه مخصوص دانشجویان دختردر ایران !
هیچ نظری موجود نیست: