۱۳۹۰ خرداد ۱۵, یکشنبه

اقدام بسیار وحشتناک یک "مثلن" مادر/ گذاردن کودک خرد سال در مایکرو ویو و پختن او !”چینا آرنولد” ۳۱ ساله در قتل فجیع دختر ۲۸ روزه اش در آگوست سال ۲۰۰۵ مجرم شناخته و به مرگ محکوم شد و دوشنبه هفته آینده حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد.
دادگاه اول خانم آرنولد بی گناه ولی در دادگاه دوم مجرم شناخته شد و با توجه به نتایج عکس دو دادگاه ، رای گیری نهایی به دادگاه تجدید نظر کشیده شد.
به گفته دادستان ، “آرنولد” بعد از مشاجره ی لفظی با نامزد خود عمدا بچه را در داخل مایکروویو گذاشته است.
کارشناسان پزشکی نیز شهادت داده اند که نوزاد به مدت ۲ دقیقه در مایکروویو بوده و بعد از گذشتن دمای مایکروویو از ۴۲ درجه سانتی گراد نوزاد مرده است و مرگ او را به علت گرمای بیش از حد محیط اعلام کردند.
رئیس بخش درمانی ویرجینیا نیز اعلام کرد که نوزاد پخته شده بوده است !
معاون دادستان به هیئت منصفه اعلام کرد : “پاریس کوچولو الان زنده نیست ولی صدایش شنیده می شود ، لطفا به او گوش کنید !
“آرنولد بچه ی خود را بلند کرده ، او را داخل مایکروویو قرار داده ، کلید ها را فشار داده و منتظر مانده تا دخترش بپزد !”
دادستان نیز در پایان دادگاه اعلام کرد : ” این مادر دوست داشتنی و با محبت گاهی به قدری پست و شیطان صفت می شود که بچه اش را بدین طریق می کشد !”
/ارم نیوزهیچ نظری موجود نیست: