۱۳۹۰ خرداد ۲۳, دوشنبه

چهل و دودرصد حوادث كودكان در منازل رخ مي دهد !


بر اساس آمار ثبت شده در نظام مراقبت كشور حدود 42 درصد حوادث براي افراد زير 19 سال در منزل، 6/39 درصد در معابر ترافيكي، 4/3 درصد حوادث در اماكن شغلي، 9/2 درصد در اماكن آموزشي، 7/2 درصد در اماكن عمومي، 9/3 درصد در مكان هاي نامشخص و4/2 درصد در ساير مكان ها رخ مي دهد.

رييس مركز اورژانس و فوريت هاي پزشكي وزارت بهداشت گفت:
بر اساس آمار ثبت شده در نظام مراقبت كشور حدود 42 درصد حوادث براي افراد زير 19 سال در منزل و مابقي به ترتيب در معابر ترافيكي، اماكن شغلي، اماكن آموزشي، اماكن عمومي و مكان هاي نامشخص رخ مي دهد.

غلامرضا معصومي در نشست خبري كه به مناسبت روز جهاني كودك برگزار شد، افزود:
به دليل نا مناسب بودن وضعيت ايمني منازل، كودكان بيشتر در معرض حوادث هستند،در واقع آنان از سال اول زندگي دچار حوادث مي شوند.

وي ادامه داد: بر اساس آمار ثبت شده در نظام مراقبت كشور حدود 42 درصد حوادث براي افراد زير 19 سال در منزل، 6/39 درصد در معابر ترافيكي، 4/3 درصد حوادث در اماكن شغلي، 9/2 درصد در اماكن آموزشي، 7/2 درصد در اماكن عمومي، 9/3 درصد در مكان هاي نامشخص و4/2 درصد در ساير مكان ها رخ مي دهد.

معصومي از معرفي تهران به عنوان نخستين كلانشهرايمن درجهان تا پايان سال90خبر داد و گفت:
طبق اين برنامه فعاليت هاي سازمان هاي مختلف در شهرستان ها هماهنگ مي شود و بر فعال كردن استانداري ها و فرمانداري ها تمركز كرده اند.

رييس مركز اورژانس و فوريت هاي پزشكي وزارت بهداشت گفت:
حدود 6 ميليون نفر در دنيا سالانه بر اثر حوادث فوت مي كنند كه حدود 10 درصد كل مرگ و ميرها را تشكيل مي دهد.

وي با اشاره به الگوي اپيدميولوژيك رخداد حوادث در كودكان و نوجوانان زير 19 سال، گفت:
2/28 درصد حوادث رخ داده براي آنان ترافيكي، 5/13 درصد ناشي از سقوط ، 8/3 درصد ناشي از خشونت، 8/3 درصد ناشي از خودآزاري، 1/5 درصد به علت مسموميت، 1/6 درصد به علت سوختگي ناشي از آتش و 1/28 درصد ناشي از ضربه و برخورد با اجسام است.

/ايلنا

هیچ نظری موجود نیست: