۱۳۹۰ خرداد ۱۵, یکشنبه

قفلی که با چهره شما باز می شود !فناوری همین جاست، برابر چشمان شما ! RecognizeMe یک برنامه کاربردی و مناسب آیفون هایی است از حالت قفل و استفاده همگانی ( jailbroken ) ساخته شده است.

این برنامه کاربردی به منظور تشخیص چهره کاربر ثبت شده از دوربین Facetime استفاده و فقط قفل تلفن را برای کاربر مشخصی باز می کند.

بنابراین، آیا به چیزی که نیاز دارید اثر انگشت و رمز عبور است ؟

خیر، تنها کافی است به آیفون نگاه کنید و عملیات مورد نظرتان را با در دست داشتن آیفون به انجام رسانید.

باوجود این به احتمال زیاد تعداد زیادی از تنظیمات درگاه باید صورت گیرد تا برادر یا خواهر دو قلوی همسان شما دسترسی راحتی به اطلاعات شما نداشته باشند.

/گزارش انتخاب


هیچ نظری موجود نیست: