۱۳۹۰ خرداد ۳۰, دوشنبه

تصاویر ماهواره ای دیدنی از مناطق مختلف ایران !قله دماوند به راحتی در تصویر زیر نمایان است
اگر در تصویر زیر دقت كنید تهران را هم میتوانید تشخیص دهید
شهر رشت و سد سفیدرود
نگاهی از جنوب غرب تهران
دید شرق به غرب:
كلاردشت رو میتونید ببینید وهمینطور مسیر جاده چالوس
و دید غرب به شرق:

هنور قله دماوند پیداست
زرد كوه
كوه های زاگرس
كوه های زاگرس بطرف شرق
كوه های زاگرس بطرف جنوب

sevenfb-other.blogspot.com/

هیچ نظری موجود نیست: