آيا فكر مي كنيد اينكه فرزند چندم خانواده باشيد، ميتواند بر شكل گيري شخصيت شما تاثير گذار باشد؟
اين مقاله را با ما دنبال كنيد تا به
همه چيز در اين رابطه پي ببريد!
-

تك فرزندان ، نقاط مثبت :
اين افراد همان ها
هستند كه دنيا را متحول مي كنند.
افرادي تكليف-گرا، مرتب و منظم، با وجدان و وظيفه
شناس، و بسيار قابل اطمينان مي باشند.
آنها عاشق واقعيت، افكار و انديشه ها، و
جزئيات هستند. و از قبول مسئوليت هاي مختلف واهمه اي ندارند.

نقاط منفي :
يكي از
خصيصه هاي منفي اين افراد سرسختي و خشونت شديد آنهاست.
كمي كينه اي و پرتوقع هستند
و معمولاً از قبول اشتباهاتشان سر باز ميزنند.
به هيچ وجه انتقادپذير نيستند.
در
برابر ديگران افرادي بسيار حساس و نفوذ پذيرند كه احساساتشان خيلي زود جريحه دار ميشود.
-

فرزندان اول خانواده، نقاط مثبت :
آنها ذاتاً فرمانده به دنيا آمده اند
.
احتمالاً رئيس جمهورها، فضانوردان و مديرعاملين همه فرزندان اول خانواده هستند. فكرمي كنند كه هميشه حق و اولويت در هر كاري با آنهاست.

فرزندان اول به دو دسته تقسيم
مي شوند:
پرورش دهندگان افراد مطيع، يا متحول كنندگاني سلطه جو.
هر دو يكسان هستند
فقط از متدهاي مختلفي استفاده مي كنند.
معمولاً فرزندان اول خانواده، افرادي
ايرادگير، مشكل پسند، و دقيق هستند و عاشق توجه به جزئيات مسائلند.
افرادي وقت
شناس، منظم، و با كفايتند كه دوست دارند همه چيز به بهترين نحو انجام شود.
از مسائل
غافلگير كننده نيز به هيچ وجه خوششان نمي آيد.

نقاط منفي:
معمولاً اين افراد كمي
بداخلاق، ترشرو بي احساس به نظر مي آيند.
گه گاه به خاطر زورگويي و فشاري كه بر
سايرين مي آورند، تهديد كننده و رعب آور هستند.
چون فكر مي كنند كه هميشه حق با
آنهاست و فقط خودشان همه چيز را مي دانند، به ديگران اطمينان كمي دارند.
رياست مآب،
ايرادگير و نسبت به اشتباهات حساس و نكته سنج هستند.
-

فرزندان وسط خانواده، نقاط مثبت :
فرزندان وسطي، افرادي خانواده دوست هستند كه ديگران از بودن
با آنها لذت مي برند.
مهمترين نياز آنها، آرام نگاه داشتن اقيانوس پرتلاطم زندگي
است و شعار آنها “آرامش به هر قيمتي” است.
اينها افرادي بسيار آرام و بي سر و صدا،
شيرين و دوست داشتني هستند و شنوندگان خوبي به شمار مي روند.
مهارت زيادي در حل
مشكلات دارند چون هميشه هر دو جنبه ي يك مشكل را بررسي مي كنند و دوست دارند همه راخوشحال كنند.
همين مسئله باعث مي شود كه مشاوران و ميانجيگران خوبي باشند
.

نقاط منفي :
نسبت به فرزندان اول خانواده، احساس سلطه گري كمتري دارند، اما دوست دارند
همه آنها را ستايش كرده و دوست بدارند و یا حداقل با آنها احساس شادي و خوشبختي كنند.
از آنجا كه سعي در راضي نگاه داشتن همه دارند، ممكن است به افرادي وابسته تبديل شوند.
نمي توانند خوب تصميم بگيرند تا جايي كه باعث رنجاندن ديگران مي شود. همچنين
براي شكست و اشتباهات ديگران، خود را سرزنش مي كنند.
-

فرزندان آخرخانواده، نقاط مثبت :
افرادي شاد و سرزنده اند كه اين شادي و سرخوشي را با خود همه
جا مي برند و ديگران را نيز از آن بهره مند مي كنند.
مهارت هاي مردمي آنها بسيار
قوي است و عاشق اين هستند كه ديگران را با حرف ها و كارهايشان سرگرم كنند.
هيچ كس
براي آنها غريبه نيست و به سرعت با همه صميمي مي شوند.
افرادي برونگرا هستند كه از
وجود ديگران انرژي مي گيرند.
از ريسك كردن واهمه اي ندارند
.

نقاط منفي :
خيلي زود
خسته مي شوند.
از طرد شدن واهمه داشته و افق توجهاتشان كوتاه است.
افرادي خود گرا
هستند.
معمولاً به خاطر توقعات غير واقعيشان از رابطه، كه تصور مي كنند در همه
رابطه ها بايد هميشه خوشي و خنده برقرار باشد، رابطه هاي زيادي را به فنا مي دهند. اما نمي دانند كه عمر چنين رابطه هايي بسيار كوتاه است !