۱۳۹۰ خرداد ۲۲, یکشنبه

کوتاهترین مرد جهان معرفی شد : یک جوان 18 ساله با قامت 50 سانتیمتری!"جونری بالاوینگ" جوان 18 ساله فیلیپینی با قامتی 50 سانتیمتری نام خود را به عنوان کوتاه قدترین مرد جهان در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرد.


"جونری بالاوینگ" جوان 18 ساله فیلیپینی با قامتی 50 سانتیمتری نام خود را به عنوان کوتاه قدترین مرد جهان در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرد.
به نقل از خبرگزاری فرانسه، پیش از این رکورد کوتاه قامت ترین مرد جهان در اختیار "خاجیندرا تابل ماجار" جوان 18 ساله نپالی بود که قامتی 67 سانتی متری دارد.

اما بالاوینگ با ورود به 18 سالگی با توجه به اینکه 50 سانتی متر قد دارد جای وی را در کتاب رکوردهای گینس گرفت و نام خود را به عنوان کوتاه قامت ترین مرد جهان ثبت کرد.

این جوان فیلیپینی قبل از ثبت نام خود در کتاب رکوردهای گینس توسط یک کادر مجرب پزشکی مورد آزمایش قرار گرفت تا سن واقعی اش مشخص شود.

بالاوینگ برای اثبات کوتاه قدی خود عکسهایی در کنار بطریهای نوشابه و یک مرغ گرفته است تا کوتاهی قامتش بیش از پیش به چشم بیاید.

نقل از مهر

هیچ نظری موجود نیست: