۱۳۹۰ خرداد ۲۱, شنبه

(کت حسنی مبارک!)، به خطهای کت حسنی مبارک نگاه کنید !خرج که از کیسه ملت بود!
برای دوختن یک "کت" برای ایشان، یک قواره پارچه سفارشی اختصاصی با درج حروف نام ایشان HOSNYMUBARAK خط های سفید بر روی آن تولید شده است!

هیچ نظری موجود نیست: