۱۳۸۷ مرداد ۳, پنجشنبه

هم چوب رختی و هم صندلی ( با یک تیر دو نشان) !
ابتکاری جالب برای صرفه جوئی در جا و استفاده دو جانبه از چوب رختی (چوب لباسی) و صندلی در ان واحد. چوب رختی هائی را که به فوریت و به اسانی تبدیل به صندلی میشوند و ( یا بالعکس) ، ببینید. این ابتکار مخصوصا برای اطاقها و اپارتمانهای کوچک بسیار کارائی داشته و برای ادمهای منظم و با سلیقه بسیار مفید است. ظاهرا ساختن انهم زیاد مشکل بنظر نمیرسد.

هیچ نظری موجود نیست: