۱۳۸۷ مرداد ۶, یکشنبه

اینجا گورستان است یا گالری نقاشی ؟


در یکی از شهرهای کوچک روسیه ، گورستانی وجود دارد که بنا بر یک سنت دیرینه ، بر سر مزار هر کس ، نقاشی جالبی مربوط به شغل یا علائق شخصی او در زمان حیاتش و یا علت فوت او نصب شده است.

هیچ نظری موجود نیست: