۱۳۸۷ تیر ۲۷, پنجشنبه

دیش های جدید ماهواره ، کاملا هم رنگ و شبیه نمای بیرونی ساختمان شما و پنهان از نظر ها !


اخرین طراحی در دیش های جدید ماهواره بمنظور زیبائی و استتار. کاملا همرنگ محیط و نمای بیرونی ساختمان شما. پنهان از نظرها وغیر قابل مشاهده. در اشکال و طرح های گوناگون.

هیچ نظری موجود نیست: