۱۳۹۱ فروردین ۱۲, شنبه

این روزا حرفها همه "حرف "حسابه" !

یه روزی نوشته ها سند بودند و امضای پای اونها تعهد... اما این روزا همه چیز برای رد شدن خر از پل بنا میشه.
انگار دیگه به هیچ چیز اعتباری نیست، نه نوشته ؛ نه سند!
حرف هم که همیشه باد هوا بود ....
این روزا مردم با دلشون حرف نمی زنند...این روزا حرفها همه "حرف حسابه" ، (نه مثل مرد و قولش حرف حسابی!)....

هیچ نظری موجود نیست: