۱۳۹۱ فروردین ۷, دوشنبه

تصویری از دانش آموزان و مربیان مدرسه علمی و صنعتی تهران موسوم به "دبستان دانش"، ایجادی "پرنس ارفع الدوله......!؟" سال 1321 هجری قمری؟ (بیش از 100 سال پیش!)


هیچ نظری موجود نیست: