۱۳۹۱ فروردین ۵, شنبه

لوطی و عنترش، نمایش سرگرم کننده ای در ایران قدیم که هنگام نوروز بیشتر اجرا میشد.

لوطی و عنترش،
نمایش سرگرم کننده ای در ایران قدیم که هنگام نوروز بیشتر اجرا میشد.

هیچ نظری موجود نیست: