۱۳۹۱ فروردین ۱۱, جمعه

و اینهم عکس هائی برای علاقمندان "جوجه کباب"هیچ نظری موجود نیست: