۱۳۹۱ فروردین ۱۰, پنجشنبه

آیا می دانستید که "لیدی گاگا" هم عاشق ایران است !؟

آیا می دانستید که "لیدی گاگا" هم عاشق ایران است !؟
همانگونه که در این عکس می بینید، "لیدی گاگا" هنگام ورود به ژاپن، کیفی در دستش دارد که روی آن نوشته:
من عاشق "ایران"، ژاپن و کره هستم!

هیچ نظری موجود نیست: