۱۳۹۱ فروردین ۵, شنبه

زلف "سنبل"

بی تو ای سرو روان، با گل و گلشن چه کنم؟
زلف "سنبل" چه کشم، عارض سوسن چه کنم؟
"خواجه حافظ شیرازی"

هیچ نظری موجود نیست: