۱۳۹۱ فروردین ۱۰, پنجشنبه

هشدار....! مگس ها مشغول تمرین پرش و پرواز برای هجوم به شهر ها،


هشدار....!
طبق آخرین خبررسیده، با نزدیک شدن فصل گرما،
مگس ها مشغول تمرین پرش و پرواز برای هجوم به شهر ها،
به قصد ایجاد مزاحمت برای سایر موجودات و نوش جان کردن مدفوعات آنها میباشند!
لطفن "مگس کش" ها و "پیف پاف" های خود را آماده کنید!
با تشکر: خبرگزاری "مگس پرس" !

هیچ نظری موجود نیست: