۱۳۹۱ فروردین ۷, دوشنبه

من به هر تحقیری که شدم، با صدای بلند خندیدم ….

من به هر تحقیری که شدم، با صدای بلند خندیدم ….
به همین سبب هم نام مرا گذاشتند: "با جنبه"!
بی آنکه بدانند: خندیدم تا کسی صدای شکسته شدن قلبم را نشنود!

هیچ نظری موجود نیست: