۱۳۹۱ فروردین ۱۱, جمعه

عکسیهائی از کباب کوبیده مخصوص روز سیزده بدر شما :
هیچ نظری موجود نیست: